Kurs za muškog frizera

Panjkovic academy

Obuku za muškog frizera priprema i vodi Predrag Miki Panjković lično. Nakon završene obuke dobijate sertifikat o stručnoj osposobljenosti… 

Svakom od polaznika bilo kog nivoa, Panjković akademija obezbedjuje modele za trening, kompletan pribor, alat i kozmetiku. U cenu obuke uračunato je polaganje završnog ispita, izdavanje sertifikata i svedočanstva o uspešno završenoj obuci.

Sama obuka i kurs za muškog frizera je koncipiran na praksi. Panjković akademija obezbeđuje kompletan pribor, kozmetiku, radni prostor za svakog polaznika ponaosob, modele za trening i profesionalne predavače. Nastava se odvija dva puta nedeljno po dva školska časa (90 minuta). Nakon uspešno položenog završnog ispita dobija se sertifikat Panjković akademije.

Naši nastavnici i predavači školovani su u svetskim trening centrima (Framessi-Milano, Mona Lisa-Madrid, Up colorist information-Paris, Racoon International-London), specijalizovanim za obuku kadrova. Zato su oni visoko obučeni profesionalci, sposobni da Vam u potpunosti i na pravi način, prenesu sve veštine i znanja. Uprava i menadžment naše akademije, na raspolaganju su Vam sve vreme trajanja i nakon uspešno završenog kurs za ženskog frizera.

KURS ZA MUŠKOG FRIZERA

Obuka i kurs za muškog frizera je ubrzani kurs, baziran na specifičnom naprednom načinu edukacije, gde polaznici odmah treniraju na živim klijentima.

 

Plan i program obuke za muškog frizera sastoji se iz tri nivoa stručne osposobljenosti.

 • OSNOVNI nivo – 5 meseci

 • SREDNJI nivo – 4 meseca

 • NAPREDNI nivo – 3 meseca

 • UBRZANA OBUKA – 2,5 meseci

Nakon uspešno završenog nivoa polaže se ispit o stručnoj osposobljenosti i dobija odgovarajući sertifikat.

 

Celokupna praktično-teorijska nastava odvija se u edukativnom trening centru Panjković akademije, dva puta nedeljno, po dva školska časa (90 min). Kao i kod ostalih svojih edukativnih programa, Panjković akademija obezbeđuje kompletan pribor, alat, kozmetiku i klijente (modele).

 

Obuku i kurs za muškog frizera, kao i pripremu celokupnog programa nastave vodi Predrag Miki Panjković lično.

kurs-za-muškog-frizera

STRUČNI KADAR – PREDAVAČI

 

Naši nastavnici i predavači školovani su u svetskim trening centrima (Framessi-Milano, Mona Lisa-Madrid, Up colorist information-Paris, Racoon International-London), specijalizovanim za obuku kadrova. Zato su oni visoko obučeni profesionalci, sposobni da Vam u potpunosti i na pravi način, prenesu sve veštine i znanja.

 

Uprava i menadžment naše akademije, na raspolaganju su Vam sve vreme trajanja i nakon završetka školovanja.

KURS ZA MUŠKOG FRIZERA – CENA KURSA

KURS ZA MUŠKOG FRIZERA

 

Cena kursa za muškog frizera određuje se na MESEČNOM NIVOU u zavisnosti od upisanog nivoa obuke. Za iznos cene kursa PANJKOVIĆ AKADEMIJA obezbeđuje:

– OBUKU koju realizuju VISOKO STRUČNI PREDAVAČI sa iskustvom neophodnim da učenicima na najednostavniji i najprijemčiviji nacin prenesu potrebno ZNANJE I VEŠTINE. Nastava se odvija 2 PUTA NEDELJENO u trajanju od 2 ŠKOLSKA ČASA (90 minuta). 

– KLIJENTE – MODELE, na kojima učenici samostalno treniraju uz stalnu podršku, kontrolu i asistenciju predavača, sa posebnim akcentom na veštinu komunikacije, po principu SIMULACIJE FRIZERSKOG SALONA

– KOMPLETAN PRIBOR I ALAT koji zadovoljava visoke profesionalne standarde

– PROFESIONALNU KOZMETIKU za pranje i negu kose i preparate za finišing

– TESTOVE za proveru teorijskog dela obuke, polaganje ZAVRŠNOG ISPITA i izdavanje odgovarajućeg SERTIFIKATA

 • OSNOVNI NIVO

 • 200mesečno
  • 5 meseci trajanja kursa
  • stručna obuka
  • rad na klijentima – modelima
  • kompletan pribor i alat
  • profesionalna kozmetika
  • testovi za proveru znanja
  • polaganje završnog ispita
  • izdavanje sertifikata

 • SREDNJI NIVO

 • 100mesečno
  • 4 meseca trajanje kursa
  • stručna obuka
  • rad na klijentima – modelima
  • kompletan pribor i alat
  • profesionalna kozmetika
  • testovi za proveru znanja
  • polaganje završnog ispita
  • izdavanje sertifikata

 • NAPREDNI NIVO

 • 70mesečno
  • 3 meseca trajanje kursa
  • stručna obuka
  • rad na klijentima – modelima
  • kompletan pribor i alat
  • profesionalna kozmetika
  • testovi za proveru znanja
  • polaganje završnog ispita
  • izdavanje sertifikata

 • Ubrzana obuka

 • 1000 Obuka
  • 2 ipo meseca trajanja kursa
  • stručna obuka
  • rad na klijentima – modelima
  • kompletan pribor i alat
  • profesionalna kozmetika
  • testovi za proveru znanja
  • polaganje završnog ispita
  • izdavanje sertifikata

ZAINTERESOVANI STE ZA KURS MUŠKOG FRIZERA?