Dužina

Panjkovic academy

NADOGRADNJA KOSE (DUŽINA)

Tretman nadogradnje kose za povećanje dužine je najtraženija usluga medju našim klijentkinjama. Ovo je metod koji se i najviše uočava kod sistema nadogradnje kose, a sam proces je potpuno različit od ostalih metoda nadogradnje – volumen, kolor i stil. Uz povećanje dužine kose može se primeniti i tretman za poboljšanje kvaliteta, progušćenja (dodavanje kose u određenim sektorima kako bi ona bila bujnija i kako bi imala veću živost i energiju), kao i tretman za promenu određenih nivoa boja (kako bi ona bila svetlija ili tamnija).

 

Klijentkinje se često odlučuju za ovaj metod zbog potrebe da pored željene dužine, dobiju i određenu gustinu. Ukoliko ona ima relativno retku kosu, ona se može progustiti, pa se sa porastom dužine doprinosi tome da ta kosa dobije i na ekstremnom volumenu. Pri primeni ovog tretmana, mnogo pažnje se posvećuje samoj klijentkinji kroz razgovor koji se obavlja sa njom, tokom kojeg se ona upoznaje sa našim predlozima vezanim za rešenja koja bi se najbolje uklapala sa njenim načinom života, kvalitetom i teksturom njene kose, argonometrijom lica, fizičkim izgledom i visinom, pa u skladu sa tim predlažemo i najbolju opciju postavke nadogradnje kose.

 

Dužina nadograđene kose može varirati od 39cm, preko 52cm do neverovatnih 99cm, pa se samim tim raspolaže i sa ogromnim dijapazonom mogućnosti za odgovor na različite potrebe klijenata vezane za dužinu njene kose. Pri svemu tome, veoma se vodi računa da kosa ne bude samo dovoljno dugačka, već i adekvatno izmerena, precizno postavljena i kvalitetno oblikovana, pa na taj način klijentkinja dobija više vidova zadovoljenja. Nakon izvršenog tretmana, klijentkinja se upoznaje sa najboljim načinom oblikovanja i održavanja kose, kako bi u potpunosti iskoristila kapacitet sistema nadogradnje kose koji PANJKOVIĆ AKADEMIJA pruža.

ZAINTERESOVANI STE ZA SISTEM NADOGRADNJE KOSE?